Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Obsah

 Pína

Školáci pozor ! Kolumbus právě vyplouvá !
 
V Ústeckém kraji startuje zcela nový projekt zaměřený na vzdělávání žáků základních škol. Atraktivní formou budou rozvíjet své znalosti  a to pomocí GPS technologie a internetu. A školáci nezůstanou jen v lavicích. Na výuce se budou sami aktivně podílet.
 
Projekt s návzem „Kolumbus - Poklady kolem nás a v nás“ je zaměřen na žáky druhých stupňů základních škol, ve věku mezi dvanácti až patnácti lety. Těm, kteří se zajímají o moderní technologie, ovládají výpočetní techniku, ale nemají vlastní přístup ke specializovaným technologiím.
 
Vytvořen bude nový vzdělávací program „Kolumbus“, který bude v první fázi nápomocen nejprve pedagogům na základních školách. Ti si doplní znalosti v oblasti GPS technologií a možnosti jejich využití ve výuce. Nově získané dovednosti pak budou předávat svým žákům. „Přínosné je, že se učitelům a žákům rozšíří nabídka učebních materiálů a pomůcek ICT, navíc bude projekt představovat netradiční a atraktivní způsob výuky, který klade důraz na mezipředmětové vztahy,“ uvedla Iva Blažková, vedoucí manažer projektu.
 
Žáci budou prostřednictvím projektu poznávat svůj kraj a to v návaznosti na znalosti získané během výuky. Právě mezipředmětová vazba je dalším důležitým přinosem - žáci si prohloubí znalosti získané v hodinách dějepisu nebo zeměpisu. Půjde o historické, přírodopisné nebo další zajímavosti, které pak žáci sami budou dále zpracovávat a výsledky práce prezentovat na internetu. „Bude to od nich vyžadovat nejenom zvládnutí nové technologie, ale také vlastní aktivitu a týmovou práci,“ doplnila Iva Blažková.
 
Projekt také nabídne spolupráci škol a vzájemné sdílení zkušeností v rámci realizace soutěže „Kolumbovo vejce“, ve které si nové znalosti žáci vyzkouší a která je bude zároveň motivovat. „Bude na žácích, jak se svého úkolu zhostí a čím se ostatním předvedou. V rámci soutěže budou objevovat, podobně jako kdysi Kryštof Kolumbus, atraktivní a zajímavá místa a to v okolí svého bydliště nebo školy,“ dodala Iva Blažková.
 
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
 

 Pína

Školáky bude řídit satelit

 
Děti už brzy opustí školní lavice a začnou se více učit v terénu. Novou zkušenost získají v projektu Kolumbus- Poklady kolem nás a v nás. Ten v Ústeckém kraji odstartoval na začátku roku a už teď je jasné, že se jej zúčastní řada základní škol. Pro školáky je připravena lákavá nabídka – pomocí turistických GPS navigací a internetu budou sami vytvářet síť zajímavých míst v jejich okolí. Pátrat budou po historii, lidských osudech      a dalších zajímavostech regionu.
 
Zážitková pedagogika, v tomto případě výuka v terénu a navíc s využitím moderních technologií a internetu, je pro většinu školáků zajímavá. Ukázal to průzkum, který realizátoři projektu v uplynulých měsících provedli na 20 základních školách. Dotazníkového šetření se v Ústeckém kraji zúčastnilo 200 školáků druhých stupňů a je zřejmé, že žáci mají o tyto netradiční metody výuky velký zájem.
 
To potvrzují i zástupci mostecké 15. Základní školy, která je zároveň partnerem projektu. „Je to výborná příležitost pro žáky i učitele. S podobnými projekty už máme zkušenosti a vždy je velice dobře, když školáci získávají znalosti vlastním úsilím. V tomto případě budou sami vytvářet tajné schránky a připravovat je pro své spolužáky a to i z jiných měst,“ upřesňuje ředitelka školy Dagmar Šolarová.
 
Školy, které se do projektu přihlásily jako první, získají k dispozici GPS. Ty budou pracovní skupiny  na školách využívat pro umístění a hledání tajných schránek – pokladů. „Plánovaný počet škol zapojených do projektu se nám daří naplnit. Pokud by ale některá škola měla ještě nyní zájem projektu se zúčastnit, může nás kontaktovat a do projektu se přihlásit, poslední místa jsou ještě volná.“ dodává       za realizační tým Magdaléna Jenčíková. Další školy se samozřejmě také mohou zúčastnit. Pro ně bude připravena celokrajská soutěž Kolumbovo vejce, která má školám nabídnout spolupráci a sdílení zkušeností z projektu. Vítězem se stane školní tým, který bude nejaktivnější – tedy najde, zpracuje a na speciální portál umístí vybrané zajímavosti. Ty už si ale GPS musejí pořídit vlastní.
 
„ Při tvorbě schránek budeme vycházet z toho, co mají školáci v osnovách. Projekt umožňuje tyto informace zpracovávat s mezipředmětovou vazbou. Školní týmy tedy budou využívat znalostí, které získají hned v několika předmětech, jako jsou přírodopis, zeměpis, dějepis nebo informační technologie. Žáci si budou informace sami hledat a dávat do souvislostí a to je, podle nás, opravdu přínosné. A výuka formou zážitku? V minulosti jsme si už několikrát ověřili, že právě to na školáky opravdu platí,“ doplňuje Jaroslav Hasil, zástupce ředitelky partnerské 15. základní školy v Mostě.
 
Jak ale vyplynulo z dotazníkového šetření na školách, pouze 20% oslovených pedagogů má zkušenosti s používáním turistické GPS. „ S tím jsme tak trochu počítali a pro pedagogy by to neměl být problém. V této chvíli pokračují práce na přípravách metodických manuálů pro pedagogy a žáky. Ty podrobně vysvětlí, jak používat GPS při výuce a jak vést školáky k tomu, aby získaná data správně zpracovali
 na speciální portál, který v rámci projektu vznikne“, dodala Magdaléna Jenčíková.
 
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
 

 Pína

Učitelé poznávají Kolumbus
 
Učitelé ze škol v Ústeckém kraji si na dva dny vyměnili role se školáky. V Ostrově u Tisé se učili používat zcela nový výukový program Kolumbus. Ten vznikl v rámci projektu Kolumbus – Poklady kolem nás a v nás. Projekt odstartoval na začátku roku a jeho cíl je velice zajímavý – školáci budou pomocí turistických GPS navigací a internetu sami vytvářet síť zajímavých míst v jejich okolí. Pátrat budou po historii, lidských osudech a dalších zajímavostech regionu.
 
Ještě před tím, než projekt začne fungovat na vybraných základních školách po celém Ústeckém kraji, a pracovat s ním budou žáci druhých stupňů, poznat ho museli jejich učitelé. Pro ty realizační tým projektu uspořádal dvoudenní školení v Ostrově u Tisé.
 
„Celý projekt je založen na principu zážitkové pedagogiky. Školáci se budou se svými pedagogy pohybovat v terénu, budou objevovat zajímavá místa a informace o nich zanášet do speciálního portálu. Proto jsme zvolili oblast labských pískovců, která je pro naše potřeby ideální. Učitelé si tu osvojí technologii práci s GPS, dále jim představíme základní body metodiky, kterou budou používat ve výuce“, vysvětluje koordinátorka vzdělávání Magdaléna Jenčíková.
 
Pracovní aktivity pedagogů byly rozděleny do dvou dnů.  První den byl zaměřen na teorii, ale učitelé si sami vyzkoušeli v praxi zakládat body přímo v terénu a informace o nich zanášet do administračního systému portálu www.projekt-kolumbus.cz. Druhý den už byly naplánovány pouze outdoorové aktivity, které prověřily získané vědomosti pedagogů.„ Je důležité, aby si učitelé celý projekt vyzkoušeli na vlastní kůži. Hledání vhodných bodů, míst nebo zajímavostí, to je úkol do výuky. Učitelé se ale museli naučit princip ovládání GPS přístroje a portálu Kolumbus. Vše je připraveno tak, aby se výuka snadno vžila, ovládání systému je intuitivní, takže myslím, že pedagogové nebudou mít větší problém se vzdělávací program naučit ovládat“, říká lektor Pavel Fekete, který měl po dva dny skupiny na starosti.
 
Do projektu se zapojilo celkem 13 základních škol – z Děčína, Ústí nad Labem, Lovosic, z Mostu, Litvínova, Měcholup, Hamru a z Meziboří. Z každé školy byli proškoleni dva pedagogové, kteří budou mít zavádění projektu do výuky na starost. Pedagogové během následujících týdnů obdrží vytištěné metodiky pro ně samotné a také pro školáky. Součástí bude i výukové DVD, které dětem jejich jazykem přiblíží princip projektu a užívání výukového portálu. Speciální portál, který v rámci projektu vznikl, je plně funkční již od začátku září. Součástí portálu je e-learning, který prověří znalosti školáků. „Funguje na jednoduchém principu. Školáci jednoduše elektronicky zaškrtají správné odpovědi a test odešlou. Vzápětí jim přijde do mailu vyhodnocení testu. Soutěžit tak mohou mezi sebou školní týmy nebo i jednotlivé školy.“, doplňuje Magdaléna Jenčíková. Velkou výhodou vzdělávacího programu je, že se do něj mohou i teď zapojit další školy. Pokud by tedy některá měla zájem, nechť kontaktuje realizátory projektu. K dispozici jsou zdarma manuály pro pedagogy i školáky a je možné se zapojit do práce se speciálním portálem.
 
 
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 
Pína
Týmy školáků mapují region
 

Potkáváte v ulicích skupinky školáků? Nedivte se. Jsou to týmy, které pracují na projektu KOLUMBUS – Poklady kolem nás a v nás. Školáci pomocí turistických GPS a zcela nového výukového programu mapují region. Pátrají po historii, lidských osudech nebo přírodních zajímavostech. Informace pak sami zanášejí na speciální internetový portál.

 

Je to naprosto jedinečná příležitost, jak děti pro něco nadchnout, dostat je ven do přírody a zároveň prohloubit jejich znalosti, říká učitelka Klára Cieglová ze Základní školy v Měcholupech. Do projektu se škola zapojila společně s dalšími dvanácti z celého Ústeckého kraje. „Museli jsme se naučit ovládat GPS přístroj a portál Kolumbus, ale zvládli jsme to dobře. Děti to opravdu baví. V rámci výuky vyhledáváme zajímavosti, přemýšlíme o tom, co bychom mohli zmapovat nejen pro sebe, ale i pro další skupiny. Už několikrát jsme byli v terénu a zpracované informace vložili do speciálních schránek. Když se podíváte do mapy portálu a pak k nám přijedete, můžete si zkusit něco najít“, doplňuje její kolegyně Michaela Mandová, která se projektu věnuje s další skupinou.

 Projekt je založen na principech zážitkové pedagogiky. Školáci sami pátrají po zajímavostech v jejich okolí, které ale zároveň korespondují s tím, co se učí ve škole. Využívají k tomu přírodopis, zeměpis nebo dějepis, ale také speciálně vytvořené volitelné předměty „Projekt začal v lednu 2011. Zhruba půl roku trvala příprava metodiky pro školáky i učitele a vznik internetového portálu, který je určen speciálně pro potřeby školáků a který najdete na adrese www.projekt-kolumbus.cz“, vysvětluje za realizační tým Magdaléna Jenčíková.

Týmy školáků ze druhých stupňů ZŠ pracují ve školních třídách, kde sbírají a třídí informace, rozhodují se  o tom, co připraví pro své spolužáky. Tomu pak dají hmotnou podobu – vyrobí poklad a ten schovají někde v terénu. Pojetím může projekt připomínat celosvětovou hru Geocaching. V případě projektu Kolumbus ale jde především o to, aby školáci sami vyhledávali zajímavosti       a vlastní aktivitou tak doplňovali informace, které chybějí i ve školních osnovách. Zdokonalí si svoje schopnosti práce s novými technologiemi, naučí se spolupracovat v týmu a nakonec i více poznají svůj region a kraj.

Znalosti si ale nejdříve museli osvojit pedagogové. Ti, kteří se na projektu podílejí, prošli školením ještě předtím, než byl program zařazen do výuky. „Museli se naučit ovládat turistickou GPS – nastavovat souřadnice, zadávat body, hledat na mapě. Také museli zvládnout obsluhovat základní administraci portálu, na který informace zanáší. Myslím, že to mnohé překvapilo a my měli radost, že práce s projektem nadchla i dospělé,“ říká o školení lektor Pavel Fekete, který měl pedagogy  po dva dny na starosti. 

„Vše je připraveno tak, aby se výuka snadno vžila. Jsem rád, že jsem si to mohl sám vyzkoušet. Ovládání systému je velice intuitivní, takže jsme všechno zdárně zvládli, především tedy obsluhu portálu“, doplňuje Tomáš Babouček, učitel z 15. Základní školy v Mostě, která je partnerskou školou projektu.

 Do projektu se zapojilo celkem 13 základních škol – z Děčína, Ústí nad Labem, Lovosic, z Mostu, Litvínova, Měcholup, Hamru a z Meziboří. Všechny týmy teď čeká důležitý úkol. Vybrat svůj nejpovedenější bod a ten přihlásit do soutěže Kolumbovo vejce.  „O vítězi rozhodne porota letos        na jaře, ti nejlepší se mohou těšit na zajímavé ceny“, říká na závěr koordinátorka vzdělávání Magdaléna Jenčíková.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.